Theater RAST staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI instelling.
ANBI gegevens staan geregistreerd op de website van de federatie cultuur

Naam: Stichting RAST – Nederlands-Turks Theater Atelier
Adres:     Bos en Lommerweg 191
1055 DT  Amsterdam
Tel:          020 – 5800384
Mail:       info@rast.nl

RSIN nummer:       8095.41.403
KvK nummer:         34143505
Bankrekening:        NL55INGB0004339101

Bestuurssamenstelling
L. Runderkamp | voorzitter
M. Wüst | secretaris
S. Mumcuyan | penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Theater RAST zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. Ingehuurde professionals die meewerken aan de projecten en voorstellingen van RAST krijgen een honorarium.

Doelstelling
De stichting heeft statutair ten doel:

  • het bieden van een podium en werkplaats aan interculturele theatermakers;
  • jongeren en volwassenen kennis te laten maken met theater en kunsten in het algemeen en het bevorderen van hun deelname aan gevestigde theater- en kunstopleidingen
  • het bevorderen van theater en kunstuitwisseling tussen Nederland en Turkije

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door:

  • het uitvoeren van theaterproducties voor volwassenen en jongeren:
  • het uitvoeren van een scholingtraject met theatercursussen in diverse steden in het land en vervolgscholing van met name Turks theatertalent;
  • het uitvoeren van theateruitwisselingsprojecten tussen Nederland en Turkije;
  • het verzorgen van theaterfestivals, lezingen, themadagen, workshops en een zomerkunstacademie en andere daarmee verband houdende activiteiten op het gebied van theater en kunst in het algemeen;
  • alles in de ruimste zin genomen en zowel regionaal als nationaal en internationaal

Bestuursverslagen
Bestuursverslag 2014 RAST
Bestuursverslag 2015 RAST
Bestuursverslag 2016 RAST
Bestuursverslag 2017 RAST
Bestuursverslag 2018 RAST

Jaarrekeningen

jaarrekening RAST 2014
jaarrekening.RAST 2015
jaarrekening RAST 2016
jaarrekening RAST 2017
jaarrekening RAST 2018